Archiwum aktualności RSS

Szanowni Mieszkańcy Gminy Długołęka! W najnowszym numerze Gazety Gminy Długołęka, pojawił się krótki, ale ważny artykuł na temat ochrony środowiska naszej gminy. Poruszono w nim między innymi problem, który związany jest z utrzymaniem i eksploatacją oczyszczalni ścieków. Jakość oczyszczania ścieków dopływających do nich zależy od kondycji tzw. złoża biologicznego. Ścieki na takich złożach oczyszczane są przez drobnoustroje . Aby mogły one działać we właściwy sposób  na oczyszczalnię nie powinny dopływać substancje, które hamują rozwój  pożytecznych bakterii lub wręcz powodują ich całkowite wyginięcie.  Oczyszczalnia bez bakterii i nie działa prawidłowo i do środowiska trafić mogą ścieki nie w pełni oczyszczone.

Grudzień 6, 2019

Kalendarz zawody szkolne aktualizacja z dnia 05.12.2019r.

Grudzień 5, 2019

działka nr 96/4

Grudzień 4, 2019

Szanowni mieszkańcy, 14 grudnia 2019 r. w godz. od 9.00 do 11.00 w sali narad Urzędu Gminy w Długołęce odbędzie się spotkanie z Panią Katarzyną Gietner nauczycielem wychowania fizycznego, promotorem zdrowia oraz realizatorem programów zdrowotnych, która poprowadzi zajęcia z zakresu profilaktyki zdrowia pt. „Ruch jako podstawa zachowania sprawności fizycznej i psychicznej”.

Grudzień 4, 2019

Zgodnie z nowelizacją ustawy z dnia 13 września 1996r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach obowiązkiem właściciela nieruchomości, a tym samym wszystkich mieszkańców, którzy przebywają na danej nieruchomości jest zbieranie w sposób selektywny powstałych na jej terenie odpadów komunalnych.

Grudzień 3, 2019

W 2020 r. kwalifikacji wojskowej będą podlegali mężczyźni urodzeni w 2001 r. (rocznik podstawowy), ponadto wzywani będą mężczyźni urodzeni w latach 1996-2000, którzy do tej pory nie stawili się w Powiatowej Komisji Lekarskiej (PKLek).

Grudzień 3, 2019