Archiwum aktualności RSS

Nagranie z XV Sesji Rady Gminy Długołęka z dnia 19 grudnia 2019 r. http://media.gmina.dlugoleka.pl/sesje/15sesja2019.mp4

30 grudnia, 2019

Imienne wykazy głosowań radnych z XV Sesji Rady Gminy Długołęka z dnia 19 grudnia 2019 r.

30 grudnia, 2019

Treść artykułu do testowania. Poniżej zdjęcie z treści Drugie zdjęcie z treści Koniec treści artykułu.

20 grudnia, 2019

Harmonogramy wywozu odpadów odpadów komunalnych na 2020 r.

18 grudnia, 2019

Szanowni Przedsiębiorcy działający na terenie gminy Długołęka!

17 grudnia, 2019

W załączeniu lista jednostek bezpłatnego poradnictwa dla mieszkańców powiatu wrocławskiego.

16 grudnia, 2019

Szanowni Mieszkańcy Gminy Długołęka! W najnowszym numerze Gazety Gminy Długołęka, pojawił się krótki, ale ważny artykuł na temat ochrony środowiska naszej gminy. Poruszono w nim między innymi problem, który związany jest z utrzymaniem i eksploatacją oczyszczalni ścieków. Jakość oczyszczania ścieków dopływających do nich zależy od kondycji tzw. złoża biologicznego. Ścieki na takich złożach oczyszczane są przez drobnoustroje . Aby mogły one działać we właściwy sposób  na oczyszczalnię nie powinny dopływać substancje, które hamują rozwój  pożytecznych bakterii lub wręcz powodują ich całkowite wyginięcie.  Oczyszczalnia bez bakterii i nie działa prawidłowo i do środowiska trafić mogą ścieki nie w pełni oczyszczone.

6 grudnia, 2019

działka nr 96/4

4 grudnia, 2019

Szanowni mieszkańcy, 14 grudnia 2019 r. w godz. od 9.00 do 11.00 w sali narad Urzędu Gminy w Długołęce odbędzie się spotkanie z Panią Katarzyną Gietner nauczycielem wychowania fizycznego, promotorem zdrowia oraz realizatorem programów zdrowotnych, która poprowadzi zajęcia z zakresu profilaktyki zdrowia pt. „Ruch jako podstawa zachowania sprawności fizycznej i psychicznej”.

4 grudnia, 2019

Zgodnie z nowelizacją ustawy z dnia 13 września 1996r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach obowiązkiem właściciela nieruchomości, a tym samym wszystkich mieszkańców, którzy przebywają na danej nieruchomości jest zbieranie w sposób selektywny powstałych na jej terenie odpadów komunalnych.

3 grudnia, 2019