Archiwum aktualności RSS

Zarządzenie Nr 379/2019 Wójta Gminy Długołęka z dnia 18 listopada 2019 r. w sprawie zarządzenia wyborów uzupełniających do Rady Sołeckiej w sołectwie Bierzyce

Listopad 19, 2019

W imieniu przewodniczącego Komisji Rolnictwa, Leśnictwa i Ochrony Środowiska Rady Powiatu Wrocławskiego Edwarda Skiby zapraszamy Państwa na spotkanie informacyjne pn. „Alternatywne źródła energii. Problemy zanieczyszczenia powietrza na terenie Powiatu Wrocławskiego”, które odbędzie się jutro o godz. 11 w sali sesyjnej Rady Powiatu Wrocławskiego (nr 118, I piętro) w Starostwie Powiatowym we Wrocławiu, przy ul. T. Kościuszki 131. 

Listopad 19, 2019

Gmina Długołęka dostępna dla wszystkich – pod taką nazwą gmina realizuje projekt ponadnarodowy z partnerskim miastem Velen, dotyczący poprawy jakości obsługi osób ze szczególnymi potrzebami.

Listopad 19, 2019

Serdecznie zapraszamy wszystkich mieszkańców gminy Długołęka na II edycję akcji edukacyjnej „Stop-Smog”.

Listopad 18, 2019

Informacja Marszałka Województwa Dolnośląskiego dotycząca Programu ochrony środowiska przed hałasem dla dróg krajowych oraz części dróg wojewódzkich i gminnych województwa dolnośląskiego.

Listopad 15, 2019

Kalendarz szkolnych zawodów sportowych aktualizacja z dnia 14.11.2019r.

Listopad 14, 2019

Wójt Gminy Długołęka informuje, iż zamierza złożyć wniosek do Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie o dofinansowanie zadania w ramach programu priorytetowego „Usuwanie folii rolniczych i innych odpadów pochodzących z działalności rolniczej”. W związku z powyższym rolnicy z terenu Gminy Długołęka zainteresowani odbiorem folii i innych odpadów pochodzących z działalności rolniczej takich jak: folia rolnicza, siatka do owijania balotów, sznurek do owijania balotów, opakowania po nawozach, opakowania typu Big Bag mogą składać informację o w/w odpadach w terminie do 30.11.2019 r. Wzory w/w informacji można pobrać w tut. urzędzie w Biurze Podawczym lub pokoju nr 123 oraz...

Listopad 12, 2019

Informujemy, iż w dniu 27.11.2019r. o godzinie 15:30 w sali konferencyjnej urzędu gminy Długołęka odbędzie się szkolenie dla organizacji pozarządowych z zakresu obsługi Generatora eNGO – internetowego systemu informatycznego służącego do kompleksowej obsługi otwartych konkursów ofert, realizowanych w oparciu o ustawę z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie oraz Uchwałę nr XXXVI/526/14 Rady Gminy Długołęka z dnia 29 października 2014 r. w sprawie określenia warunków oraz trybu finansowania rozwoju sportu na obszarze Gminy Długołęka, dostępnym pod adresem www.engo.org.pl. Zainteresowanych zachęcamy do udziału w szkoleniu, ponieważ od przyszłego roku wszystkie konkursy ofert będą obsługiwane przez...

Listopad 6, 2019

Informuję, że w dniu 18 listopada 2019 r. w godz. od 8.00 do 16.00 w mammobusie przy Urzędzie Gminy odbędą się bezpłatne badania mammograficzne. Telefony do rejestracji podane są na plakacie.

Listopad 5, 2019

Informuję, że w dniu 13 listopada 2019 r. w godz. od 9.00 do 17.00 w mammobusie przy Urzędzie Gminy odbędą się bezpłatne badania mammograficzne. Telefon do rejestracji podany jest na plakacie.

Listopad 5, 2019