Archiwum aktualności RSS

Ogłoszenie Wójta Gminy Długołęka o naborze kandydatów na członków Komisji Konkursowej powołanej do oceny ofert złożonych na realizację zadań publicznych w 2020 roku.

21 października, 2019

Uchwałą Zarządu WFOŚiGW we Wrocławiu nr 393/2019 z dnia 5 sierpnia 2019r. Gminie Długołęka zostało przyznane dofinansowanie w ramach programu „SYSTEM – Wsparcie działań ochrony środowiska i gospodarki wodnej realizowanych przez WFOŚiGW. Część 1) Usuwanie wyrobów zawierających azbest – zadanie pn. „Usuwanie wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Długołęka w roku 2019”. W wyniku postępowania o udzielenie zamówienia publicznego zwolnionego z obowiązku stosowania przepisów ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo Zamówień Publicznych (Dz. U z 2018 r. poz. 1986) na podstawie art. 4 pkt 8 tej ustawy (wartość zamówienia nie przekracza wyrażonej w złotych równowartości kwoty 30.000,00 euro)...

21 października, 2019