Archiwum aktualności RSS

Imienne wykazy głosowań radnych z XIII Sesji Nadzwyczajnej Rady Gminy Długołęka z dnia 30 października 2019 r.

31 października, 2019

Imienne wykazy głosowań radnych z XII Sesji Rady Gminy Długołęka z dnia 24 października 2019 r.

31 października, 2019

Nagranie z XIII Sesji Nadzwyczajnej Rady Gminy Długołęka z dnia 30 października 2019 r. http://media.gmina.dlugoleka.pl/sesje/13sesja2019.mp4

31 października, 2019

Nagranie z XII Sesji Rady Gminy Długołęka z dnia 24 października 2019 r. http://media.gmina.dlugoleka.pl/sesje/12sesja2019.mp4

31 października, 2019

INFORMACJA 27 GRUDNIA 2019 r.(PIĄTEK) JEST DNIEM WOLNYM OD PRACY DLA PRACOWNIKÓW URZĘDU GMINY w DŁUGOŁĘCE

30 października, 2019

Urząd Gminy wraz z Fundacją Manufaktura Inicjatyw zapraszają na bezpłatne szkolenie „Zakładanie i prowadzenie fundacji i stowarzyszeń” dla osób zainteresowanych z terenu Gminy Długołęka. Planowane terminy to: 20.XI, 27.XI, 28.XI, 3.XII godziny: 15:30 lub 16:00 – 18:45/19:00 (do ustalenia) miejsce: GOK w Długołęce. Wypełnioną i zeskanowaną aplikację należy wysłać na adres mailowy p.duszenko@gmina.dlugoleka.pl lub złożyć w formie pisemnej w biurze podawczym Urzędu Gminy w Długołęce przy ul. Robotniczej 12 z dopiskiem dla Piotr Duszeńko Rejestracja uczestników_szkolenia i doradztwo_Dlugoleka_30.X.2019

30 października, 2019

Informujemy, iż w dniu 02.11.2019 r. PSZOK w Bielawie będzie nieczynny. Za utrudnienia przepraszamy.

28 października, 2019

Ogłoszenie Wójta Gminy Długołęka o naborze kandydatów na członków Komisji Konkursowej powołanej do oceny ofert złożonych na realizację zadań publicznych w 2020 roku.

21 października, 2019

Uchwałą Zarządu WFOŚiGW we Wrocławiu nr 393/2019 z dnia 5 sierpnia 2019r. Gminie Długołęka zostało przyznane dofinansowanie w ramach programu „SYSTEM – Wsparcie działań ochrony środowiska i gospodarki wodnej realizowanych przez WFOŚiGW. Część 1) Usuwanie wyrobów zawierających azbest – zadanie pn. „Usuwanie wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Długołęka w roku 2019”. W wyniku postępowania o udzielenie zamówienia publicznego zwolnionego z obowiązku stosowania przepisów ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo Zamówień Publicznych (Dz. U z 2018 r. poz. 1986) na podstawie art. 4 pkt 8 tej ustawy (wartość zamówienia nie przekracza wyrażonej w złotych równowartości kwoty 30.000,00 euro)...

21 października, 2019

Obwieszczenie Wójta Gminy Długołęka z dnia 06 września 2019 r. – informacja o numerach oraz granicach obwodów głosowania, wyznaczonych siedzibach obwodowych komisji wyborczych oraz możliwości głosowania korespondencyjnego i przez pełnomocnika w wyborach do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej i do Senatu Rzeczypospolitej Polskiej zarządzonych na dzień 13 października 2019 r.

10 października, 2019