Archiwum aktualności RSS

Zarządzenie Nr 101/2019 Wójta Gminy Długołęka z dnia 12 marca 2019 r. w sprawie zarządzenia wyborów Sołtysa i Rady Sołeckiej w Sołectwie Szczodre

13 marca, 2019

Wójt Gminy Długołęka oraz Naczelnik Pierwszego Urzędu Skarbowego we Wrocławiu informują, iż w dniu 22 marca 2019 r. w godz. 9.00-12.00 w siedzibie Urzędu Gminy Długołęka, przy ul. Robotniczej 12, pracownicy urzędu skarbowego będą przyjmowali zeznania roczne od mieszkańców Gminy kierowane do Naczelnika Pierwszego Urzędu Skarbowego we Wrocławiu. Zapraszamy Państwa do skorzystania z tej formy składania rozliczeń skierowanej

13 marca, 2019