Archiwum aktualności RSS

Zarządzenie Nr 93/2019 Wójta Gminy Długołęka z dnia 6 marca 2019 r. w sprawie zarządzenia wyborów Sołtysa i Rady Sołeckiej w sołectwie Siedlec

6 marca, 2019

Zarządzenie Nr 92/2019 Wójta Gminy Długołęka z dnia 6 marca 2019 r. w sprawie zarządzenia wyborów Sołtysa i Rady Sołeckiej w sołectwie Raków

6 marca, 2019

Zapytanie Elżbiety Świerczyńskiej z dnia 22.02.2019 r. dot. przekształcenia prawa użytkowania wieczystego gruntów Odpowiedź na zapytanie Elżbiety Świerczyńskiej z dnia 22.02.2019 r. dot. przekształcenia prawa użytkowania wieczystego gruntów

6 marca, 2019