Archiwum aktualności RSS

Zarządzenie Nr 71/2019 Wójta Gminy Długołęka z dnia 25 lutego 2019 r. w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na wsparcie realizacji zadań publicznych z zakresu wypoczynku dzieci i młodzieży z programem profilaktycznym w 2019 r.

26 lutego, 2019

Zarządzenie Nr 70/2019 Wójta Gminy Długołęka z dnia 25 lutego 2019 r. w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych z zakresu działalności wspomagającej rozwój wspólnot i społeczności lokalnych oraz działalności na rzecz osób w wieku emerytalnym w 2019 roku.

26 lutego, 2019

Zarządzenie Nr 76/2019 Wójta Gminy Długołęka z dnia 26 lutego 2019 r. w sprawie zarządzenia wyborów Sołtysa i Rady Sołeckiej w Sołectwie Oleśniczka

26 lutego, 2019

Zarządzenie Nr 75/2019 Wójta Gminy Długołęka z dnia 26 lutego 2019 r. w sprawie zarządzenia wyborów Sołtysa i Rady Sołeckiej w Sołectwie Michałowice

26 lutego, 2019

Zarządzenie Nr 57/2019 Wójta Gminy Długołęka z dnia 18 lutego 2019 r. w sprawie sprostowania oczywistej omyłki pisarskiej w zarządzeniu nr 51/2019 Wójta Gminy Długołęka w sprawie wyborów Sołtysa i Rady Sołeckiej w Sołectwie Kamień

26 lutego, 2019

Zarządzenie Nr 56/2019 Wójta Gminy Długołęka z dnia 18 lutego 2019 r. w sprawie sprostowania oczywistej omyłki pisarskiej w zarządzeniu nr 51/2019 Wójta Gminy Długołęka w sprawie wyborów Sołtysa i Rady Sołeckiej w Sołectwie Kątna

26 lutego, 2019

Zarządzenie Nr 55/2019 Wójta Gminy Długołęka z dnia 18 lutego 2019 r. w sprawie sprostowania oczywistej omyłki pisarskiej w zarządzeniu nr 50/2019 Wójta Gminy Długołęka w sprawie wyborów Sołtysa i Rady Sołeckiej w Sołectwie Kępa

26 lutego, 2019