Archiwum aktualności RSS

Zarządzenie Nr 42/2019 Wójta Gminy Długołęka z dnia 5 lutego 2019 r. w sprawie zarządzenia wyborów Sołtysa i Rady Sołeckiej w sołectwie Januszkowice

15 lutego, 2019

Zarządzenie Nr 50/2019 Wójta Gminy Długołęka z dnia 15 lutego 2019 r. w sprawie zarządzenie wyborów Sołtysa i Rady Sołeckiej w Sołectwie Kępa

15 lutego, 2019

Interpelacja radnej Agaty Kaczmarek z dnia 06.02.2019 r. dot. projektów na realizację inwestycji Odpowiedź na interpelację radnej Agaty Kaczmarek z dnia 06.02.2019 r. dot. projektów na realizację inwestycji

15 lutego, 2019