Archiwum aktualności RSS

Zapytanie radnego Michała Zapióra z dn. 30.01.2019 r. dot. placówki ZUK Kiełczów Odpowiedź na zapytanie radnego Michała Zapióra dot. placówki ZUK Kiełczów

Luty 6, 2019

Zarządzenie Nr 39/2019 Wójta Gminy Długołęka z dnia 4 lutego 2019 r. w sprawie zarządzenia wyborów Sołtysa i Rady Sołeckiej w sołectwie Jaksonowice

Luty 6, 2019

Zarządzenie Nr 38/2019 Wójta Gminy Długołęka z dnia 4 lutego 2019 r. w sprawie zarządzenia wyborów Sołtysa i Rady Sołeckiej w sołectwie Godzieszowa

Luty 6, 2019

Zarządzenie Nr 37/2019 Wójta Gminy Długołęka z dnia 4 lutego 2019 r. w sprawie zarządzenia wyborów Sołtysa i Rady Sołeckiej w sołectwie Domaszczyn

Luty 6, 2019

Zarządzenie Nr 36/2019 Wójta Gminy Długołęka z dnia 4 lutego 2019 r. w sprawie zarządzenia wyborów Sołtysa i Rady Sołeckiej w sołectwie Dobroszów Oleśnicki

Luty 6, 2019

Zarządzenie Nr 35/2019 Wójta Gminy Długołęka z dnia 4 lutego 2019 r. w sprawie zarządzenia wyborów Sołtysa i Rady Sołeckiej w sołectwie Długołęka

Luty 6, 2019

Zarządzenie Nr 33/2019 Wójta Gminy Długołęka z dnia 4 lutego 2019 r. w sprawie zarządzenia wyborów Sołtysa i Rady Sołeckiej w sołectwie Skała

Luty 6, 2019

Zarządzenie Nr 32/2019 Wójta Gminy Długołęka z dnia 4 lutego 2019 r. w sprawie zarządzenia wyborów Sołtysa i Rady Sołeckiej w sołectwie Dąbrowica

Luty 6, 2019