Archiwum aktualności RSS

Zapytanie radnego Michała Zapióra z dn. 30.01.2019 r. dot. placówki ZUK Kiełczów Odpowiedź na zapytanie radnego Michała Zapióra dot. placówki ZUK Kiełczów

6 lutego, 2019

Zarządzenie Nr 39/2019 Wójta Gminy Długołęka z dnia 4 lutego 2019 r. w sprawie zarządzenia wyborów Sołtysa i Rady Sołeckiej w sołectwie Jaksonowice

6 lutego, 2019

Zarządzenie Nr 38/2019 Wójta Gminy Długołęka z dnia 4 lutego 2019 r. w sprawie zarządzenia wyborów Sołtysa i Rady Sołeckiej w sołectwie Godzieszowa

6 lutego, 2019

Zarządzenie Nr 37/2019 Wójta Gminy Długołęka z dnia 4 lutego 2019 r. w sprawie zarządzenia wyborów Sołtysa i Rady Sołeckiej w sołectwie Domaszczyn

6 lutego, 2019

Zarządzenie Nr 36/2019 Wójta Gminy Długołęka z dnia 4 lutego 2019 r. w sprawie zarządzenia wyborów Sołtysa i Rady Sołeckiej w sołectwie Dobroszów Oleśnicki

6 lutego, 2019

Zarządzenie Nr 35/2019 Wójta Gminy Długołęka z dnia 4 lutego 2019 r. w sprawie zarządzenia wyborów Sołtysa i Rady Sołeckiej w sołectwie Długołęka

6 lutego, 2019

Zarządzenie Nr 33/2019 Wójta Gminy Długołęka z dnia 4 lutego 2019 r. w sprawie zarządzenia wyborów Sołtysa i Rady Sołeckiej w sołectwie Skała

6 lutego, 2019

Zarządzenie Nr 32/2019 Wójta Gminy Długołęka z dnia 4 lutego 2019 r. w sprawie zarządzenia wyborów Sołtysa i Rady Sołeckiej w sołectwie Dąbrowica

6 lutego, 2019