Archiwum aktualności RSS

Zarządzenie Nr 81/2019 Wójta Gminy Długołęka z dnia 28 lutego 2019 r. w sprawie zarządzenia wyborów Sołtysa i Rady Sołeckiej w Sołectwie Pasikurowice

28 lutego, 2019

Zarządzenie Nr 80/2019 Wójta Gminy Długołęka z dnia 28 lutego 2019 r. w sprawie zarządzenia wyborów Sołtysa i Rady Sołeckiej w Sołectwie Mirków

28 lutego, 2019

Interpelacja radnej Marty Wantrych z dnia 26.02.2019 r. dotycząca możliwości etapowania kanalizacji w Kiełczowie a także wykazu projektów na drogi Odpowiedź na interpelację radnej Marty Wantrych z dnia 26.02.2019 r. dot. możliwości etapowania kanalizacji w Kiełczowie a także wykazu projektów na drogi

28 lutego, 2019

Interpelacja radnej Elżbiety Świerczyńskiej z dnia 26.02.2019 r. dotycząca przedsięwzięć sprzyjających dbaniu o otoczenie oraz nasadzeń drzew Odpowiedź na interpelację radnej Elżbiety Świerczyńskiej z dnia 26.02.2019 r. dot. przedsięwzięć sprzyjających dbaniu o otoczenie oraz nasadzeń drzew

28 lutego, 2019

Interpelacja radnej Elżbiety Świerczyńskiej z dnia 26.02.2019 r. dotycząca opłat za wodę wykorzystywaną przez rolników do celów agrotechnicznych Odpowiedź na interpelację radnej Elżbiety Świerczyńskiej z dnia 26.02.2019 r. dot. opłat za wodę wykorzystywaną przez rolników do celów agrotechnicznych

28 lutego, 2019

Interpelacja radnego Przemysława Poroszewskiego z dnia 21.02.2019 r. dotycząca wiaty przystankowej w Łozinie Odpowiedź na interpelację radnego Przemysława Poroszewskiego z dnia 21.02.2019 r. dot. wiaty przystankowej w Łozinie

28 lutego, 2019

Zarządzenie Nr 73/2019 Wójta Gminy Długołęka z dnia 25 lutego 2019 r. w sprawie powołania komisji konkursowej do zaopiniowania ofert złożonych w konkursie na realizację zadań publicznych z zakresu wypoczynku dzieci i młodzieży z programem profilaktycznym w 2019 roku.

27 lutego, 2019

Zarządzenie Nr 72/2019 Wójta Gminy Długołęka z dnia 25 lutego 2019 r. w sprawie powołania komisji konkursowej do zaopiniowania ofert złożonych w konkursie na realizację zadań publicznych z zakresu działalności wspomagającej rozwój wspólnot i społeczności lokalnych oraz działalności na rzecz osób w wieku emerytalnym w 2019 roku.

27 lutego, 2019

Zarządzenie Nr 71/2019 Wójta Gminy Długołęka z dnia 25 lutego 2019 r. w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na wsparcie realizacji zadań publicznych z zakresu wypoczynku dzieci i młodzieży z programem profilaktycznym w 2019 r.

26 lutego, 2019

Zarządzenie Nr 70/2019 Wójta Gminy Długołęka z dnia 25 lutego 2019 r. w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych z zakresu działalności wspomagającej rozwój wspólnot i społeczności lokalnych oraz działalności na rzecz osób w wieku emerytalnym w 2019 roku.

26 lutego, 2019