Archiwum aktualności RSS

Przed nami sezon zimowy a to oznacza obowiązek odśnieżania dróg. Większość z nich będzie odśnieżania bez konieczności wzywania firmy. Będą to w szczególności drogi o największym natężeniu ruchu oraz stanowiące połączenie pomiędzy miejscowościami. Na drogach mniej uczęszczanych – o małym znaczeniu komunikacyjnym w kontekście całej gminy, prowadzącymi wyłącznie do kilku domostw lub rejonów niezabudowanych, czy w trakcie budowy – odśnieżanie będzie się odbywać na wezwanie mieszkańców, sołtysa oraz radnych. Z ramienia gminy osobą odpowiedzialną za odśnieżanie jest Sławomir Rubak (071) 323-02-14, z ramienia firmy – Adrian Caruk – tel. 796 625 266. Do odśnieżania dróg gminnych i wewnętrznych w wyniku...

15 stycznia, 2019