Archiwum aktualności RSS

Zarządzenie Nr 26/2019 Wójta Gminy Długołęka z dnia 29 stycznia 2019 r. w sprawie zarządzenia wyborów Sołtysa i Rady Sołeckiej w sołectwie Brzezia Łąka

31 stycznia, 2019

Zarządzenie Nr 25/2019 Wójta Gminy Długołęka z dnia 29 stycznia 2019 r. w sprawie zarządzenia wyborów Sołtysa i Rady Sołeckiej w sołectwie Borowa

31 stycznia, 2019

Wójt gminy Długołęka Wojciech Błoński zaprasza wszystkich mieszkańców na otwarte spotkanie w ramach walki o czyste powietrze!

30 stycznia, 2019

Zeznaj na swoją korzyść. Odprowadź swój podatek w gminie Długołęka.

30 stycznia, 2019

Zapytanie radnej Anny Romek z dnia 28 stycznia 2019 r. dot. wynagrodzeń bezosobowych. Odpowiedź na zapytanie radnej Anny Romek z dnia 28 stycznia 2019 r. dot. wynagrodzeń bezosobowych Uzupełnienie odpowiedzi

30 stycznia, 2019

Zarządzenie Nr 23/2019 Wójta Gminy Długołęka z dnia 28 stycznia 2019 r. w sprawie zarządzenia wyborów Sołtysa i Rady Sołeckiej w sołectwie Bierzyce

29 stycznia, 2019

Zarządzenie Nr 22/2019 Wójta Gminy Długołęka z dnia 28 stycznia 2019 r. w sprawie zarządzenia wyborów Sołtysa i Rady Sołeckiej w sołectwie Bielawa

29 stycznia, 2019

Zarządzenie nr 24/2019 Wójta Gminy Długołęka z dnia 29 stycznia 2019r. w sprawie przyznania dotacji z budżetu Gminy Długołęka na projekty służące rozwojowi sportu na obszarze Gminy Długołęka w 2019 roku

29 stycznia, 2019

INFORMACJA O PROJEKCIE DLA NAUCZYCIELI Informujemy, że w roku 2019 realizowane są bezpłatne szkolenia dla nauczycieli wynikające z zalecenia MEN dotyczące wdrażania rekomendowanych w systemie Rekomendacji programów profilaktycznych. Oferowane w projekcie szkolenie dotyczy możliwości sfinansowania wdrożenia Programu Nauki Zachowania. Szkolenia dostępne są w ramach realizacji zadania publicznego: Zorganizowanie i przeprowadzenie szkoleń przygotowujących nowych realizatorów programów profilaktycznych finansowanego w całości w ramach dotacji Państwowej Agencji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych ze środków NPZ na lata 2016-2020. Warunkiem udziału nauczycieli z danej placówki jest zgłoszenie się do projektu do 10 marca i udział przedstawiciela szkoły w szkoleniu. Bezpłatne szkolenia dla zainteresowanych projektem odbędą się...

29 stycznia, 2019

Zarządzenie Nr 21/2019 Wójta Gminy Długołęka z dnia 25 stycznia 2019 r. w sprawie zarządzenia wyborów Sołtysa i Rady Sołeckiej w sołectwie Bąków

28 stycznia, 2019