Archiwum aktualności RSS

MECHANIZM PODZIELONEJ PŁATNOŚCI  (SPLIT PAYMENT) Z dniem 1 lipca 2018r. weszły w życie przepisy ustawy z 15 grudnia 2017r. o zmianie ustawy o podatku od towarów i usług oraz niektórych innych ustaw dotyczące mechanizmu podzielonej płatności (split payment). Jest to kolejne rozwiązanie prawne, którego celem jest wspieranie uczciwych przedsiębiorców w prawidłowym wypełnianiu obowiązków podatkowych oraz celnych i eliminowanie z obrotu gospodarczego podmiotów, które naruszając prawo, zaburzają konkurencję. Należy również podkreślić, iż split payment będzie mógł mieć miejsce wyłącznie w odniesieniu

6 lipca, 2018

Przedsiębiorco! Jeśli świadczysz usługi reklamy napojów alkoholowych masz obowiązek dokonywania wpłaty na Fundusz Zajęć Sportowych dla Uczniów. Reklamą napojów alkoholowych jest

6 lipca, 2018

Geis – Magazynier – Operator wózka widłowego

6 lipca, 2018