Archiwum aktualności RSS

Prezydium Młodzieżowej Rady Gminy V kadencji

Kwiecień 16, 2018

Wyniki wyborów do Młodzieżowej Rady Gminy V kadencji

Kwiecień 16, 2018

Informujemy, iż Wrocławska Agencja Rozwoju Regionalnego S.A realizuje projekt w ramach poddziałania 1.3.2 Rozwój przedsiębiorczości – ZIT WrOF Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego 2014-2020, mający na celu wparcie rozwoju przedsiębiorstw z sektora MSP i podniesienie

Kwiecień 16, 2018