Archiwum aktualności RSS

Dachmax – kierowca – magazynier

Marzec 8, 2018

Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania Dobra Widawa ogłasza nabór wniosków o przyznanie pomocy w ramach poddziałania 19.2 „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata

Marzec 8, 2018