Archiwum aktualności RSS

Harmonogram Punktu Konsultacyjnego na rok 2018

Styczeń 8, 2018

Uchwała Nr XXXI/379/17 Rady Gmina Długołęka z dnia 30 listopada 2017 r. w sprawie Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii dla Gminy Długołęka na rok 2018.

Styczeń 8, 2018

Z dniem 26 stycznia 2018 roku kończy się kontrakt na obsługę komunikacyjną Gminy Długołęka, jaki miasto Wrocław zawarło z konsorcjum firm Sevibus  i DLA. Od 27 stycznia linie gminne obsługiwał będzie nowy przewoźnik – konsorcjum firm A21, PPUH Kłosok oraz PKS Południe.

Styczeń 8, 2018