Archiwum aktualności RSS

Szanowni mieszkańcy, Uściślając zapisy w Harmonogramie odbioru odpadów komunalnych na rok 2018 przypominamy, że pod pojęciem odpady zielone rozumiemy odpady BIO czyli trawę, liście, drobne gałęzie oraz obierki, resztki warzyw i owoców.

3 stycznia, 2018