Archiwum aktualności RSS

Zarządzenie Nr 1/2018 Wójta Gminy Długołęka z dnia 2 stycznia 2018 r. w sprawie ogłoszenia konkursu na finansowanie rozwoju sportu na obszarze Gminy Długołęka w 2018 roku.

2 stycznia, 2018

Informacja Wójta Gminy o wpłynięciu oferty w trybie z pominięciem otwartego konkursu ofert

2 stycznia, 2018

Od 1 stycznia 2018 roku zaczną obowiązywać nowe przepisy regulujące działalność żłobków, klubów dziecięcych oraz dziennych opiekunów. Nowości dotyczą między innymi zakładanie i prowadzenie placówek dla maluchów. Wprowadzono zmiany w ustawie żłobkowej, które przewidują nowe zadania dla gmin oraz modyfikacje w tych placówkach, które teraz realizują opiekę dla dzieci do lat 3. Jeden z nowych obowiązków jest związany z koniecznością spełniania przez żłobki i kluby dziecięce standardów w zakresie warunków lokalowo-sanitarnych oraz ochrony przeciwpożarowej. Obecnie jest tak, że opinie potwierdzające ich spełnianie wydaje właściwy miejscowo inspektor sanitarny oraz komendant straży pożarnej. Od 1 stycznia 2018 r., zgodnie z nowym brzmieniem...

2 stycznia, 2018

Szanowni mieszkańcy, informujemy, iż stawki opłat w 2018 r. za gospodarowanie odpadami komunalnymi zarówno na nieruchomościach zamieszkałych jak i nieruchomościach, na których nie zamieszkują mieszkańcy a powstają odpady komunalne, nie uległy zmianie, tj. opłata od mieszkańca/miesiąc w przypadku selektywnej zbiórki odpadów wynosi 12 zł, w przypadku zbiórki nieselektywnej 28 zł.

2 stycznia, 2018