Archiwum aktualności RSS

Informacja o przebiegu realizacji zadania pn.:,, Usuwanie wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Długołęka w roku 2017″ Uchwałą Zarządu WFOŚiGW we Wrocławiu nr 178/2017 z dnia 9 marca 2017r. Gminie Długołęka zostało przyznane dofinansowanie w ramach programu „SYSTEM – Wsparcie działań ochrony środowiska i gospodarki wodnej realizowanych przez WFOŚiGW. Część 1) Usuwanie wyrobów zawierających azbest – zadanie pn. „Usuwanie wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Długołęka w roku 2017”. W wyniku postępowania o udzielenie zamówienia publicznego zwolnionego z obowiązku stosowania przepisów ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo Zamówień Publicznych (Dz. U z 2017 r. poz. 1579 ze zm.)...

28 września, 2017

Zarządzenie Nr 274/2017 Wójta Gminy Długołęka z dnia 21 września 2017 r. w sprawie wyboru ofert na realizację w roku 2017 profilaktycznego programu zdrowotnego pn. „Szczepienie ochronne przeciwko grypie. Poprawa stanu odporności mieszkańców Gminy Długołęka”

21 września, 2017

KRUS przypomina o zagrożeniach które niesie ze sobą ukąszenie przez kleszcza. Zachęcamy do zapoznania się z artykułem, w celu poznania skutecznych sposobów ochrony przez kleszczami, oraz zminimalizowaniem ryzyka zachorowania na choroby przez nie przenoszone.  

14 września, 2017

Konsultacje społeczne projektu uchwały w sprawie Programu współpracy z organizacjami pozarządowymi na rok 2018 Informacja Wójta Gminy Program współpracy Ankieta

12 września, 2017

Materiały dotyczące rozpoczynającego się turnieju „Z Podwórka na Stadion o Puchar Tymbarku”. Zapisy trwają tylko do 30 września. Broszura        

8 września, 2017

Masz 50-69 lat? Zrobiłaś już mammografię? Mniej niż 40% uprawionych Polek zgłosiło się do tej pory na bezpłatne badanie mammograficzne w ramach Programu Profilaktyki Raka Piersi. Już 14 września 2017 r. przy Urzędzie Gminy w Długołęce, będzie możliwość wykonania darmowej mammografii.

6 września, 2017

Szanowni mieszkańcy, przypominamy, że od dnia 11 września rozpocznie się odbiór odpadów wielkogabarytowych. Zapraszamy do zapoznania się z harmonogramem.

5 września, 2017

31 sierpnia br. Marszałek Województwa Dolnośląskiego Cezary Przybylski oraz W-ce Prezydent Wrocławia Maciej Bluj w towarzystwie wójtów gmin Długołęka oraz Kobierzyce podpisali umowę o dofinansowanie projektu pn.: „Budowa sieci dróg dla rowerów na terenie Gmin Długołęka, Kobierzyce i Wrocław”. Wartość ogólna partnerskiego projektu z Gminą Wrocław i Kobierzyce wynosi ponad 56 mln zł, a wartość dofinansowania ponad 47 mln zł. Wartość dofinansowania dla Gminy Długołęka ponad 7,6 mln.   Przedmiotem projektu jest budowa 39,13 km i przebudowa 1,90 km dróg dla rowerów w gminach Długołęka, Kobierzyce i Wrocław zlokalizowanych na terenie WrOF w celu zapewnienia ciągłości komunikacyjnej w układzie wewnątrzmiejskim...

5 września, 2017

XVII Dożynki Gminy Długołęka, które odbyły się 27 sierpnia w Łozinie, przeszły do historii.

4 września, 2017

TNT Express – magazynier

4 września, 2017