Archiwum aktualności RSS

Na wniosek Rady LGD Dobra Widawa, złożony za pośrednictwem biura LGD do Zarządu, został rozpoczęty proces zmiany Lokalnych Kryteriów Wyboru dla  Przedsięwzięć, które stanowią Zał nr 9 do Umowy o warunkach i sposobie realizacji LSR

16 czerwca, 2017