Archiwum aktualności RSS

Szanowni Mieszkańcy ul. Familijnej Zgodnie z ustaleniami podjętymi podczas konsultacji społecznych (które odbyły się w dniu 09.02.2017r.) dot. opracowania dokumentacji projektowej  przebudowy ul. Familijnej w Wilczycach, zamieszczamy poniżej wstępne rozwiązania koncepcyjne dotyczące tego projektu. Uprzejmie prosimy o zapoznanie się z przedstawionymi rozwiązaniami, a wszelkie uwagi i zapytania prosimy kierować bezpośrednio do pracownika nadzorującego przebieg prac projektowych do dnia 24.02.2017r.: Pan Krzysztof Magiera, pok. nr 11 (parter urzędu gminy) mail: k.magiera@gmina.dlugoleka.pl tel. 71-323-02-13

10 lutego, 2017