Archiwum aktualności RSS

Po opublikowaniu „Stanowiska wójta gminy Długołęka w sprawie reformy oświaty” otrzymaliśmy od Państwa pytania dotyczące szczegółów planowanych do wprowadzenia zmian.

9 lutego, 2017

Zarządzenie Nr 34/2017 Wójta Gminy Długołęka z dnia 7 lutego 2017 r. w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizacje zadań publicznych z zakresu wypoczynku dzieci i młodzieży, działalności wspomagającej rozwój wspólnot i społeczności lokalnych oraz działalności na rzecz osób w wieku emerytalnym w 2017 r.

9 lutego, 2017

Szanowni mieszkańcy, informujemy, iż stawki opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi zarówno na nieruchomościach zamieszkałych jak i nieruchomościach, na których nie zamieszkują mieszkańcy a powstają odpady komunalne, nie uległy zmianie, tj. opłata od mieszkańca/miesiąc w przypadku selektywnej zbiórki odpadów wynosi 12 zł, w przypadku zbiórki nieselektywnej 28 zł.

9 lutego, 2017