Archiwum aktualności RSS

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Długołęce informuje o kampanii Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej „Bezpieczny i Aktywny Senior”, która ma na celu pobudzenie świadomości społecznej na temat bezpieczeństwa i aktywności sportowej, społecznej, edukacyjnej i kulturalnej osób starszych. Zachęcamy do zapoznania się z założeniami kampanii  www.mpips.gov.pl/bezpieczny-i-aktywny-senior/  BiAS Informator

25 stycznia, 2017

Gmina Długołęka prowadzi wstępną analizę w zakresie zainteresowania mieszkańców realizacją zadań z zakresu wymiany kotłów węglowych na ekologiczne instalacje wytwarzania energii cieplnej. Wymiana mogłaby być częściowo finansowana ze środków WFOŚiGW. Wobec czego, zapraszamy do wypełnienie załączonej ankiety.

25 stycznia, 2017