Archiwum aktualności RSS

Uchwała Nr XXIII/287/16 RADY GMINY DŁUGOŁĘKA z dnia 27 grudnia 2016 r. w sprawie Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii dla Gminy Długołęka na rok 2017

3 stycznia, 2017

Seniorów z gminy Długołęka w wieku 60 lat i starszych zapraszamy na Bale Seniora.

3 stycznia, 2017