Archiwum aktualności RSS

Zachęcamy do lektury najnowszego wydania „Gazety Gminy Długołęka”.

Styczeń 27, 2017

Uproszczone sprawozdanie z realizacji zadania publicznego (pożytek publiczny) Sprawozdanie

Styczeń 26, 2017

Uproszczona oferta realizacji zadania publicznego (pożytek publiczny) Oferta

Styczeń 26, 2017

Oferta realizacji zadania publicznego (pożytek publiczny)

Styczeń 26, 2017

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Długołęce informuje o kampanii Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej „Bezpieczny i Aktywny Senior”, która ma na celu pobudzenie świadomości społecznej na temat bezpieczeństwa i aktywności sportowej, społecznej, edukacyjnej i kulturalnej osób starszych. Zachęcamy do zapoznania się z założeniami kampanii  www.mpips.gov.pl/bezpieczny-i-aktywny-senior/  BiAS Informator

Styczeń 25, 2017

Gmina Długołęka prowadzi wstępną analizę w zakresie zainteresowania mieszkańców realizacją zadań z zakresu wymiany kotłów węglowych na ekologiczne instalacje wytwarzania energii cieplnej. Wymiana mogłaby być częściowo finansowana ze środków WFOŚiGW. Wobec czego, zapraszamy do wypełnienie załączonej ankiety.

Styczeń 25, 2017

Konferencji dla nauczycieli klas 0-III oraz przedszkoli na temat aktywnych metod dydaktycznych w edukacji wczesnoszkolnej. Szczegółowe informacje na temat spotkania znajdują się w załączniku.

Styczeń 23, 2017

 Załóż firmę przez internet

Styczeń 20, 2017

Zarządzenie Nr 18/2017 Wójta Gminy Długołęka z dnia 19 stycznia 2017 r. w sprawie ogłoszenia konkursu na finansowanie rozwoju sportu na obszarze Gminy Długołęka w 2017 roku

Styczeń 19, 2017

Informacja dla płatnika.

Styczeń 19, 2017