Archiwum aktualności RSS

Kampania społeczna Rzecznika Praw Pacjenta pt. „Rzecznik Praw Pacjenta przypomina” Kampania ta skierowana jest do wszystkich osób, które spotykają się z problemami oraz wyzwaniami korzystając z opieki zdrowotnej. Wszystkie elementy kampanii można obejrzeć na stronie internetowej Biura Rzecznika Praw Pacjenta

3 listopada, 2016

Informacja o planowanej do realizacji operacji własnej przez Lokalną Grupę Działania Dobra Widawa Zakres tematyczny operacji: Promowanie obszaru objętego LSR – Zastosowanie nowoczesnych narzędzi multimedialnych w prezentacji dziedzictwa kulturowego i przyrodniczego – aplikacja. Tytuł operacji:  „Dobra Widawa miejsce zdrowego i atrakcyjnego wypoczynku”

3 listopada, 2016