Archiwum aktualności RSS

26 października w urzędzie gminy odbyła się uroczystość wręczenia odznaczeń Prezydenta RP za długoletnie pożycie małżeńskie.

2 listopada, 2016

W świetle obowiązujących przepisów prawnych, w ramach strategicznej oceny oddziaływania na środowisko dla projektu dokumentu pn.: „Lokalny Program Rewitalizacji Gminy Długołęka na lata 2016-2020” wraz z Prognozą Oddziaływania na Środowisko zapewniona została możliwość udziału społeczeństwa, a wraz z nią możliwość składania uwag i wniosków. Uwagi i wnioski mogą być w formie elektronicznej poprzez wypełnienie formularza konsultacyjnego (zamieszczonego poniżej) i dostarczenie go od 02.11.2016 r. do 23.11.2016 r. na:  – adres poczty elektronicznej: d.spiewak@gmina.dlugoleka.pl  Tekst projektu LPR, Prognozy i formularz konsultacyjny do zgłaszania uwag znajdują się w załącznikach. Formularz_konsultacji-Długołęka LPR-Długołęka Prognoza oddziaływania na środowisko-LPR-Długołęka

2 listopada, 2016