Archiwum aktualności RSS

Przedstawiamy Państwu wykonane opracowanie pn. Lokalny Program Rewitalizacji Gminy Długołęka na lata 2016-2020, celem zapoznania się ze sporządzoną diagnozą służącą wyznaczeniu obszarów zdegradowanych i obszarów do rewitalizacji na terenie Gminy Długołęka, oraz przedstawienia propozycji przedsięwzięć rewitalizacyjnych, zaplanowanych do realizacji na wyznaczonych terenach zdegradowanych

Wrzesień 30, 2016