Archiwum aktualności RSS

Przedstawiamy Państwu wykonane opracowanie pn. Lokalny Program Rewitalizacji Gminy Długołęka na lata 2016-2020, celem zapoznania się ze sporządzoną diagnozą służącą wyznaczeniu obszarów zdegradowanych i obszarów do rewitalizacji na terenie Gminy Długołęka, oraz przedstawienia propozycji przedsięwzięć rewitalizacyjnych, zaplanowanych do realizacji na wyznaczonych terenach zdegradowanych

30 września, 2016

Zachęcamy wszystkich przedsiębiorców i osoby chcące założyć własną działalność gospodarczą do zapoznania się z ulotką  Dotacyjne ABC przedsiębiorcy gminy Długołęka.

28 września, 2016

Samorząd Województwa Dolnośląskiego ogłosił konsultacje społeczne „Programu Współpracy Samorządu Województwa Dolnośląskiego z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na Dolnym Śląsku na 2017 rok.

27 września, 2016

Kasa Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego Oddział Regionalny we Wrocławiu wraz z Regionalną Dyrekcją Lasów Państwowych we Wrocławiu zaprasza uczniów z klas 4-6 szkół podstawowych do udziału w konkursie „ Bezpieczny KRUSnal ”. Szkoły mogą zgłaszać uczniów do 7 października 2016 r.  Szczegóły tutaj: konkurs_krus

22 września, 2016

Do 26 września można aplikować na wolne stanowisko urzędnicze – referent prawny. Trwa również nabór na kierownika wydziału planowania przestrzennego i gospodarki nieruchomościami. Zgłoszenia można składać do 14 października. Szczegółowe informacje tutaj: goo.gl/lHQ4SL

20 września, 2016

Biuro Ochrony ” Ranger ” Sp. z o.o. pilnie zatrudni na terenie Mirkowa personel do sprzątania powierzchni biurowych, socjalnych, sanitarnych

9 września, 2016

Informacja dla organizatorów lokalnych festynów, przygotowana przez Izbę Skarbową we Wrocławiu we współpracy z Izbą Celną we Wrocławiu. Ma ona posłużyć prawidłowemu wypełnianiu obowiązków podatkowych związanych z tego rodzaju działalnością.

8 września, 2016

Wszystkich amatorów jazdy na rowerze zapraszamy na III Gminny Rajd Rowerowy, który odbędzie się 10 września.

8 września, 2016

Organizujemy pomoc dla rodziny samotnej matki z Długołęki, poszkodowanej w wyniku wybuchu gazu. Liczy się każdy grosz!

8 września, 2016

Szanowni Państwo, w związku z utrzymującym się stale zjawiskiem kierowania do przedsiębiorców wpisanych do CEIDG – odpłatnych ofert, kierowanych przez prywatne rejestry o nazwach zbliżonych do „CEIDG”, Ministerstwo Rozwoju informuje, że wszelkie czynności związane z wpisem w CEIDG są bezpłatne.

6 września, 2016