Archiwum aktualności RSS

Przedstawiamy Państwu wykonane opracowanie pn. Lokalny Program Rewitalizacji Gminy Długołęka na lata 2016-2020, celem zapoznania się ze sporządzoną diagnozą służącą wyznaczeniu obszarów zdegradowanych i obszarów do rewitalizacji na terenie Gminy Długołęka, oraz przedstawienia propozycji przedsięwzięć rewitalizacyjnych, zaplanowanych do realizacji na wyznaczonych terenach zdegradowanych

Wrzesień 30, 2016

Zachęcamy wszystkich przedsiębiorców i osoby chcące założyć własną działalność gospodarczą do zapoznania się z ulotką  Dotacyjne ABC przedsiębiorcy gminy Długołęka.

Wrzesień 28, 2016

Samorząd Województwa Dolnośląskiego ogłosił konsultacje społeczne „Programu Współpracy Samorządu Województwa Dolnośląskiego z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na Dolnym Śląsku na 2017 rok.

Wrzesień 27, 2016

Kasa Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego Oddział Regionalny we Wrocławiu wraz z Regionalną Dyrekcją Lasów Państwowych we Wrocławiu zaprasza uczniów z klas 4-6 szkół podstawowych do udziału w konkursie „ Bezpieczny KRUSnal ”. Szkoły mogą zgłaszać uczniów do 7 października 2016 r.  Szczegóły tutaj: konkurs_krus

Wrzesień 22, 2016

Do 26 września można aplikować na wolne stanowisko urzędnicze – referent prawny. Trwa również nabór na kierownika wydziału planowania przestrzennego i gospodarki nieruchomościami. Zgłoszenia można składać do 14 października. Szczegółowe informacje tutaj: goo.gl/lHQ4SL

Wrzesień 20, 2016

Biuro Ochrony ” Ranger ” Sp. z o.o. pilnie zatrudni na terenie Mirkowa personel do sprzątania powierzchni biurowych, socjalnych, sanitarnych

Wrzesień 9, 2016

Informacja dla organizatorów lokalnych festynów, przygotowana przez Izbę Skarbową we Wrocławiu we współpracy z Izbą Celną we Wrocławiu. Ma ona posłużyć prawidłowemu wypełnianiu obowiązków podatkowych związanych z tego rodzaju działalnością.

Wrzesień 8, 2016

Wszystkich amatorów jazdy na rowerze zapraszamy na III Gminny Rajd Rowerowy, który odbędzie się 10 września.

Wrzesień 8, 2016

Organizujemy pomoc dla rodziny samotnej matki z Długołęki, poszkodowanej w wyniku wybuchu gazu. Liczy się każdy grosz!

Wrzesień 8, 2016

Szanowni Państwo, w związku z utrzymującym się stale zjawiskiem kierowania do przedsiębiorców wpisanych do CEIDG – odpłatnych ofert, kierowanych przez prywatne rejestry o nazwach zbliżonych do „CEIDG”, Ministerstwo Rozwoju informuje, że wszelkie czynności związane z wpisem w CEIDG są bezpłatne.

Wrzesień 6, 2016