Archiwum aktualności RSS

Konsultacje społeczne w sprawie wyznaczenia obszarów zdegradowanych i obszarów rewitalizacji Gminy Długołęka.   GPR Gmina Dlugoleka_2016-06-02 diagnoza mapa Siedlec mapa Szczodre projekt uchwały

25 maja, 2016