Archiwum aktualności RSS

Wójt Gminy Długołęka informuje, iż Urząd Marszałkowski Województwa Dolnośląskiego rozpoczął projekt pn. „Aktywny Dolny Śląsk – budżet sportowo-turystyczny”. Pierwszym etapem przedsięwzięcia są konsultacje, które potrwają do 16 marca br. Podczas ich trwania, wspólnie z przedstawicielami samorządów, organizacji pozarządowych oraz mieszkańcami Dolnego Śląska zostanie omówiona zaproponowana przez Urząd Marszałkowski formuła realizacji tak, aby finalny efekt był wspólnym dziełem nasz wszystkich. Regulamin projektu wraz z załącznikami można znaleźć na stronie dolnyslask.pl (zakładka sport/Aktywny Dolny Śląsk). Więcej informacji na temat projektu można uzyskać pod adresem mailowym: aktywny@dolnyslask.pl oraz pod numerem telefonu 071-770-41-03. Harmonogram w załączeniu: Harmonogram

24 lutego, 2016

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Długołęce informuje o realizowanych działaniach w ramach Programu Operacyjnego Pomoc Żywnościowa 2014-2020 współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Pomocy Najbardziej Potrzebującym – Podprogram 2015. Harmonogram w załączniku. BŻ Działania towarzyszące

24 lutego, 2016