Archiwum aktualności RSS

Zarządzenie Nr 54/2016 Wójta Gminy Długołęka z dnia 17 lutego 2016 r. w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizacje zadań publicznych z zakresu wypoczynku dzieci i młodzieży, turystyki i krajoznawstwa, działalności wspomagającej rozwój wspólnot i społeczności lokalnych oraz działalności na rzecz osób w wieku emerytalnym w 2016r.

19 lutego, 2016