Archiwum aktualności RSS

Wójt gminy Długołęka wystosował pismo do Urzędu Miejskiego Wrocławia, w związku z doniesieniami medialnymi dot. wprowadzenia zmian w organizacji ruchu na ul. Wilczyckiej.

26 lutego, 2016

Zachęcamy podatników do zapoznania się z informacjami Naczelnika Pierwszego Urzędu Skarbowego we Wrocławiu.

26 lutego, 2016

Wójt Gminy Długołęka informuje, iż Urząd Marszałkowski Województwa Dolnośląskiego rozpoczął projekt pn. „Aktywny Dolny Śląsk – budżet sportowo-turystyczny”. Pierwszym etapem przedsięwzięcia są konsultacje, które potrwają do 16 marca br. Podczas ich trwania, wspólnie z przedstawicielami samorządów, organizacji pozarządowych oraz mieszkańcami Dolnego Śląska zostanie omówiona zaproponowana przez Urząd Marszałkowski formuła realizacji tak, aby finalny efekt był wspólnym dziełem nasz wszystkich. Regulamin projektu wraz z załącznikami można znaleźć na stronie dolnyslask.pl (zakładka sport/Aktywny Dolny Śląsk). Więcej informacji na temat projektu można uzyskać pod adresem mailowym: aktywny@dolnyslask.pl oraz pod numerem telefonu 071-770-41-03. Harmonogram w załączeniu: Harmonogram

24 lutego, 2016

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Długołęce informuje o realizowanych działaniach w ramach Programu Operacyjnego Pomoc Żywnościowa 2014-2020 współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Pomocy Najbardziej Potrzebującym – Podprogram 2015. Harmonogram w załączniku. BŻ Działania towarzyszące

24 lutego, 2016

Zapraszamy do lektury najnowszego numeru Gazety Gminy Długołęka.

23 lutego, 2016

W Dzienniku Ustaw (poz. 2014 z dnia 19. 02.2016 r.) zostało opublikowane Rozporządzenie Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej zawierające wzór wniosku o świadczenie z programu Rodzina 500 plus.  Wnioski będzie można składać od 01 kwietnia, w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Długołęce. Ubiegający się o świadczenie na drugie i kolejne dzieci podaje we wniosku jedynie podstawowe dane dotyczące rodziny. W przypadku świadczenia również na pierwsze dziecko wymagane są  informacje pozwalające na ustalenie dochodu. Pozostała część wniosku to szczegółowe pouczenia i wyjaśnienia dla wypełniających. W rozporządzeniu określono także listę dodatkowych dokumentów, wymaganych w szczególnych przypadkach, np. wobec cudzoziemców czy rodziców...

23 lutego, 2016

Program „Rodzina 500 plus” ruszy w całej Polsce już w kwietniu tego roku Rodzina 500 Informacja Informator Rodzina 500

22 lutego, 2016

Informacja Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Długołęce: Program Operacyjny Pomoc Żywnościowa 2014-2020 (22.02.2016 r.)

22 lutego, 2016

Zarządzenie Nr 54/2016 Wójta Gminy Długołęka z dnia 17 lutego 2016 r. w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizacje zadań publicznych z zakresu wypoczynku dzieci i młodzieży, turystyki i krajoznawstwa, działalności wspomagającej rozwój wspólnot i społeczności lokalnych oraz działalności na rzecz osób w wieku emerytalnym w 2016r.

19 lutego, 2016

Otrzymałeś decyzję podatkową bez podpisu? To nie błąd, ani przeoczenie. Nowe przepisy ordynacji podatkowej umożliwiają stosowanie nadruków zamiast tradycyjnego podpisu.

17 lutego, 2016