Archiwum aktualności RSS

Leroy Merlin Polska poszukuje pracowników do sklepu przy ul. Granicznej we Wrocławiu.

Styczeń 28, 2016

Uchwała Nr XI/146/15 RADY GMINY DŁUGOŁĘKA z dnia 4 grudnia 2015 r. w sprawie Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii dla Gminy Długołęka na rok 2016

Styczeń 28, 2016

25 01 2016 informacja GOPS

Styczeń 25, 2016

Informacja Wójta Gminy o wpłynięciu oferty w trybie z pominięciem otwartego konkursu ofert

Styczeń 20, 2016

Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi, Kasa Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego oraz Państwowa Inspekcja Pracy ogłaszają kolejną edycję konkursu „Bezpieczne Gospodarstwo Rolne” w kategorii podmiotów prowadzących indywidualną działalność rolniczą.

Styczeń 19, 2016

Zarządzenie Nr 10/2016 Wójta Gminy Długołęka z dnia 14 stycznia 2016 r. w sprawie ogłoszenia konkursu na finansowanie rozwoju sportu na obszarze Gminy Długołęka w 2016 roku.

Styczeń 15, 2016

Wszystkich seniorów (wiek: 60+) zapraszamy w styczniu na bale organizowane z myślą o najstarszych mieszkańcach naszej gminy.

Styczeń 14, 2016

Harmonogram

Styczeń 13, 2016

Informacja Wojta Gminy

Styczeń 12, 2016

W Gminnym Ośrodku Kultury w Długołęce działa punkt bezpłatnej pomocy prawnej (na etapie przedsądowym).

Styczeń 11, 2016