Archiwum aktualności RSS

Ogłoszenie Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Długołęce w sprawie składania wniosków o ustalenie prawa do świadczeń z funduszu alimentacyjnego na okres świadczeniowy 2015 / 2016

11 września, 2015

Ogłoszenie Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Długołęce w sprawie przyjmowania wniosków o świadczenia rodzinne na okres zasiłkowy 2015 / 2016

11 września, 2015

Ogłoszenie Wójta Gminy Długołęka o możliwości zapoznania się z projektem „Planu gospodarki niskoemisyjnej dla Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych Wrocławskiego Obszaru Funkcjonalnego – Część dla Gminy Długołęka."

11 września, 2015