Archiwum aktualności RSS

W związku z informacjami o przypadkach poparzenia mieszkańców Wrocławia i okolic Barszczem Sosnowskiego, publikujemy ulotkę dotyczącą  tej groźnej i uciążliwej rośliny opracowaną przez Instytut Ochrony Roślin w Poznaniu i Państwową Inspekcją Ochrony Roślin i N...

2 lipca, 2015

Pani Halina Pawłowska, nauczycielka edukacji wczesnoszkolnej z gminy, pilnie potrzebuje naszej pomocy. W maju wykryto u niej złośliwego guza mózgu płata czołowego – glejaka wielopostaciowego IV stopnia. Guz jest bardzo agresywny i z dnia na dzień rośnie.

2 lipca, 2015