Archiwum aktualności RSS

Ogłoszenie o przeprowadzeniu ćwiczeń alarmowania ludności z wykorzystaniem akustycznego podsystemu alarmowania o zagrożeniach.

Lipiec 31, 2015

Nie daj się oszukać - Sprawdź paragon

Lipiec 30, 2015

Zapraszamy na wieczorny seans filmowy do parku w Szczodrem. W piątek 7 sierpnia spróbujemy wspólnie przełamać lęk i obejrzymy najstraszniejsze horrory!

Lipiec 30, 2015

Kolejne działanie wspomagające rozwój mikro, małych i średnich przedsiębiorstw.

Lipiec 30, 2015

Sprawozdanie końcowe z wykorzystania dotacji i wykonania zadania.

Lipiec 28, 2015

Wzór wniosku o przyznanie dotacji z budżetu Gminy Długołęka na finansowanie sportu.

Lipiec 28, 2015

Film z uroczystości wręczenia statuetek Honorowego Obywatela Gminy Długołęka, która odbyła się 27 stycznia 2012 r. Statuetkami uhonorowani zostali Rafał Dutkiewicz oraz Jan Biliszczuk.

Lipiec 28, 2015

Stypendia pomostowe skierowane są do uzdolnionych maturzystów, którzy po raz pierwszy podeszli i zdali egzamin maturalny w roku 2015, mieszkają w małych miejscowościach Dolnego Śląska (poniżej 20 tys. mieszkańców) oraz dostali się na I rok studiów dziennych magisterskich realizowanych w...

Lipiec 24, 2015

Informacja Wójta Gminy Długołęka o wpłynięciu oferty w trybie z pominięciem otwartego konkursu ofert

Lipiec 17, 2015

W związku z dramatyczną sytuacją na Ukrainie z inicjatywy władz Gminy Długołęka zorganizował się Komitet Organizacyjny Zbiórki Publicznej „Pomoc dla Ukrainy”.

Lipiec 17, 2015