Archiwum aktualności RSS

Do 30 kwietnia mamy czas na złożenie deklaracji podatkowej PIT za 2014 r. Zgodnie z przepisami podatkowymi w rubryce "miejsce zamieszkania" należy wpisać adres faktycznego zamieszkania, a nie zameldowania!

15 kwietnia, 2015

Zapraszamy pracodawców do organizacji 6-miesięcznych staży dla osób bezrobotnych powyżej 50 roku życia.Powiatowy Urząd Pracy we Wrocławiu dysponuje obecnie środkami w ramach Programu Regionalnego, z których może sfinansować 6-miesięczne staże 70 osób bezrobotnych powyżej 50 roku życia.Każdy praco...

15 kwietnia, 2015