Archiwum aktualności RSS

Zapraszamy na cykl w pełni bezpłatnych szkoleń w ramach projektu „ECDL START dla dolnośląskich kadr!” współfinansowanego przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Priorytetu IX z działania 9.6.2 prowadzonego przez firmę Lean Tech jako lidera projektu.

19 stycznia, 2015