Archiwum aktualności RSS

Zarządzenie Nr 41/2015 Wójta Gminy Długołęka z dnia 27 stycznia 2015 r. w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizacje zadań publicznych z zakresu wypoczynku dzieci i młodzieży, turystyki i krajoznawstwa, działalności wspomagającej rozwój wspólnot i społeczności lokalnych oraz działa...

30 stycznia, 2015

Pierwszy tegoroczny numer "Gazety Gminy Długołęka" gotowy do pobrania. A w nim m.in.: plany na 2015 rok, aktualne przetargi, podział środków w budżecie, seniorzy w karnawałowym humorze a także wykaz gdzie głosować na sołtysa. Życzymy przyjemnej lektury!

27 stycznia, 2015

Obwieszczenie o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie zmiany decyzji nr 2/14 Wojewody Dolnośląskiego z dn. 16 stycznia 2014 r. o zatwierdzajacej projekt budowlany i udzielająciej pozwolenia na budowę dla inwestycji pn. "Budowa gazociągu wysokiego ciśnienia DN500 MOP 8,4MPa na od...

26 stycznia, 2015

Sprawozdanie Komitetu Organizacyjnego Zbiórki Publicznej pn. „Pomoc na rzecz rodzin z Januszkowic poszkodowanych w wyniku pożaru w dniu 16.07.2014 roku”, przy Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej z siedzibą w Długołęce ulica Szkolna 40 a.

23 stycznia, 2015

ZMIANY W PRZEPISACH O KARCIE DUŻEJ RODZINY1 stycznia 2015 r. weszła w życie Ustawa z dnia 5 grudnia 2014 r. o Karcie Dużej Rodziny. Tym samym straciło moc rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 27 maja 2014 r. w sprawie szczegółowych warunków realizacji rządowego programu dla rodzin wielodziet...

23 stycznia, 2015

„LŁ” Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością sp. k. - Magazynier/Pakowacz

22 stycznia, 2015

Harmonogram Punktu Konsultacyjnego na rok 2015

22 stycznia, 2015

Rusza druga edycja "Gminnych Talentów". W marcu na terenie sześciu szkół odbędą się eliminacje. Nie ma żadnych ograniczeń wiekowych. Uwolnij swój talent, wystąp na Dniach Gminy Długołęka i wygraj nagrodę finansową.

20 stycznia, 2015

Zapraszamy na cykl w pełni bezpłatnych szkoleń w ramach projektu „ECDL START dla dolnośląskich kadr!” współfinansowanego przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Priorytetu IX z działania 9.6.2 prowadzonego przez firmę Lean Tech jako lidera projektu.

19 stycznia, 2015

Uchwała Nr II/26/14 RADY GMINY DŁUGOŁĘKA z dnia 30 grudnia 2014 r. w sprawie Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii dla Gminy Długołęka na rok 2015

12 stycznia, 2015