Archiwum aktualności RSS

 W związku z przedłużającą się, usprawiedliwioną nieobecnością Sekretarza Gminy, pani Ewy Wójcik informuję, że we wszystkich sprawach pilnych należących do jej zakresu obowiązków należy kontaktować się z panią Joanną Cygan, Urząd Gminy Długołęka, pok. 103, lub pod numerem tel.: 71 323 02 92

7 sierpnia, 2014