Archiwum aktualności RSS

 W dniach 20 – 25 lipca br. dwoje pracowników Urzędu Gminy w Długołęce - Magdalena Bernasińska i Szymon Adamski, odbyło staż zawodowy w partnerskim mieście Velen (Niemcy).

Lipiec 31, 2014