Archiwum aktualności RSS

 W dniach 20 – 25 lipca br. dwoje pracowników Urzędu Gminy w Długołęce - Magdalena Bernasińska i Szymon Adamski, odbyło staż zawodowy w partnerskim mieście Velen (Niemcy).

31 lipca, 2014