Archiwum aktualności RSS

Harmonogram - lipiec

27 czerwca, 2014

Na wczorajszej sesji radni większością głosów udzielili pani wójt absolutorium za wykonanie budżetu w 2013 roku. Wydatkowanie pieniędzy pozytywnie zaopiniowała również Regionalna Izba Obrachunkowa. Ważnym punktem obrad było przyjęcie przez radnych propozycji pani wójt dot. programu budowy ch...

27 czerwca, 2014