Archiwum aktualności RSS

Uchwała Nr XXVIII/434/13 RADY GMINY DŁUGOŁĘKA z dnia 30 grudnia 2013 r. w sprawie Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii dla Gminy Długołęka na rok 2014

12 czerwca, 2014

Uchwała Nr XXVIII/432/13 RADY GMINY DŁUGOŁĘKA z dnia 30 grudnia 2013 r. w sprawie Gminnego Programu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie oraz Ochrony Ofiar Przemocy w Rodzinie dla Gminy Długołęka na rok 2014

12 czerwca, 2014

Dziesięcioosobowa delegacja z Długołęki odwiedziła partnerskie miasto Sarny na Ukrainie. Głównym punktem wizyty były uroczyste obchody Dni Miasta. W tym roku przypada jubileusz 10 lat współpracy między naszymi regionami.

12 czerwca, 2014