Archiwum aktualności RSS

Ogłoszenie w sprawie likwidacji Stowarzyszenia Ludzi Twórczych Gminy Długołęka "Wachlarz"

17 kwietnia, 2014

OGŁOSZENIE PREZYDENTA WROCŁAWIA  O podaniu do publicznej wiadomości projektu „Strategii Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych Wrocławskiego Obszaru Funkcjonalnego” wraz z prognozą oddziaływania na środowisko, w ramach udziału społeczeństwa w strategicznej ocenie oddziaływ...

17 kwietnia, 2014