Archiwum aktualności RSS

SPRAWOZDANIE z realizacji "Programu współpracy Gminy Długołęka z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie za rok 2013"

15 kwietnia, 2014

W ubiegłym roku gmina uporządkowała i wysprzątała wszystkie drogi z zalegających w rowach ogromnych ilości odpadów. Nie minęło nawet pół roku od zakończenia akcji porządkowej, a przydrożne rowy i pobocza dróg znowu zaczynają tonąć w górach śmieci. Czas coś z tym zrobić!

15 kwietnia, 2014

W maju rozpoczynamy akcję sadzenia kwiatów w naszej gminie. Dołącz do nas - wspólnymi siłami nadamy naszym miejscowościom wiosennych kolorów. Dla pierwszych 50 osób czeka niespodzianka.

15 kwietnia, 2014