Archiwum aktualności RSS

Informacja Wójta Gminy Długołęka o wpłynięciu oferty w trybie z pominięciem otwartego konkursu ofert

Marzec 25, 2014

Bezpłatne szkolenia z zakresu instalacji przydomowych biologicznych oczyszczalni ścieków Kompleksowe szkolenia dla pracowników usuwających wyroby azbestowe z terenu Województwa Dolnośląskiego

Marzec 25, 2014