Archiwum aktualności RSS

Przypominamy! 15 lipca 2013 roku mija termin uiszczenia raty kwartalnej opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi. Opłata ta ma charakter samoopodatkowania,  w związku z czym nie otrzymają Państwo na adres korespondencyjny żadnej decyzji określającej wysokość i termin płatności. Należno...

10 lipca, 2013

Lista inkasentów, u których można uiszczać opłaty za odbiór i gospodarowanie odpadami.

10 lipca, 2013

W miniony weekend odbyła się XII edycja Ogólnopolskich Zawodów w Powożeniu. Do Siedlca Trzebnickiego przyjechały aż 44 drużyny z Polski i z zagranicy, aby rywalizować ze sobą w maratonie, powożeniu i w konkurencjach zręcznościowych. „Przez całą dotychczasową historię zawodów pokazaliśmy, że...

9 lipca, 2013

Harmonogram zajęć w Śliwicach - lipiec

3 lipca, 2013

Z uwagi na nieterminowe dostarczenie worków na odpady przez ich producenta nastąpiły opóźnienia w przekazywaniu ich do gospodarstw domowych. Zapewniamy jednak, że worki sukcesywnie będą dostarczane do Państwa domów. W skrajnych przypadkach prosimy o umieszczanie odpadów w zwykłych workach. Worki ...

3 lipca, 2013

Obwieszczenie Wójta Gminy Długołęka o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Długołęka oraz informacja dot. dyskusji publicznej nad przyjętymi w projekcie studium rozwiązaniami

2 lipca, 2013

Pierwszy dzień wakacji w gminie Długołęka już od 10 lat rozpoczynamy turniejem piłki nożnej pn. „Witajcie wakacje”. 29 czerwca w Pasikurowicach, zgormadzeni piłkarze i obserwujący ich zmagania widzowie pobili wszelkie rekordy pod względem liczebności.

2 lipca, 2013

WAKACJE Z GOK-IEM 2013 „OBUDŹ W SOBIE PASJĘ” WAKACJE Z GOK-IEM 2013 W ŚWIETLICACH WIEJSKICH

2 lipca, 2013

Ogłoszenie o naborze. Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Długołęce ogłasza nabór uczestników do projektu systemowego „Aktywni razem” współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

2 lipca, 2013