Archiwum aktualności RSS

Ogłoszenie o naborze. Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Długołęce ogłasza nabór uczestników do projektu systemowego „Aktywni razem” współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

2 lipca, 2013

WAKACJE Z GOK-IEM 2013 „OBUDŹ W SOBIE PASJĘ” WAKACJE Z GOK-IEM 2013 W ŚWIETLICACH WIEJSKICH

2 lipca, 2013

Pierwszy dzień wakacji w gminie Długołęka już od 10 lat rozpoczynamy turniejem piłki nożnej pn. „Witajcie wakacje”. 29 czerwca w Pasikurowicach, zgormadzeni piłkarze i obserwujący ich zmagania widzowie pobili wszelkie rekordy pod względem liczebności.

2 lipca, 2013

Obwieszczenie Wójta Gminy Długołęka o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Długołęka oraz informacja dot. dyskusji publicznej nad przyjętymi w projekcie studium rozwiązaniami

2 lipca, 2013