Archiwum aktualności RSS

Koniec roku szkolnego oznacza również koniec sportowej rywalizacji między szkołami. W urzędzie gminy podsumowaliśmy wyniki sportowe młodzieży.  Nasi uczniowie zdominowali powiat wrocławski, a nasza gmina uplasowała się na drugim miejscu w Polsce (kat. gminy od 15-40 tys. mieszkańców) w XIX S...

26 czerwca, 2013

Za nami jedna z ważniejszych sesji w roku – sesja absolutoryjna. W trakcie jej obrad zostały podjęte m.in. uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego za rok 2012 oraz wykonania budżetu, a także uchwała o udzieleniu wójtowi absolutorium. 

26 czerwca, 2013